ĐƠN TOKUTEI NGÀNH NHÀ HÀNG

🏢Địa điểm: tokyo

💰Lương: 23.5 man / Tháng

🎎ĐƠN TOKUTEI NGÀNH NHÀ HÀNG 🎎 NHẬN CẢ ỨNG VIÊN Ở NHẬT VÀ VN. LCB 23,5MAN (chưa làm thêm) ĐĐ: TOKYO 👉LH ngay để nhận đơn nhé!🎎ĐƠN TOKUTEI NGÀNH NHÀ HÀNG 🎎 NHẬN CẢ ỨNG VIÊN Ở NHẬT VÀ VN. LCB 23,5MAN (chưa làm thêm) ĐĐ: TOKYO 👉LH ngay để nhận đơn nhé!

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook