📢📢📢CHUYỂN SHUU TẠI HYOGO _LÀM THỰC PHẨM

🏢Địa điểm: Hyogo

💰Lương: 1,000 yen / giờ

📢📢📢CHUYỂN VIỆC,CHUYỂN SHUU TẠI HYOGO _LÀM THỰC PHẨM
📩AE quan tâm vui long IB hoặc gửi CV về địa chỉ mail: Thuong.Fancom@gmail.com

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook