Cơm hộp truyền thống

🏢Địa điểm: Kanagawa

💰Lương: 17.2 man / Tháng

36 Nữ Cơm hộp truyền thống, tuổi 18 - 30
Đi Kanagawa
Thi tuyển 29/6
Lcb 17m2
TL 12m
CHỈ CẦN NGOAN - QUYẾT TÂM => ĐỖ
Lh 0979152083
Phi tổng 6xxx

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook