Đặc định Thực phẩm

🏢Địa điểm: Mie

💰Lương: 15.0 man / Tháng

Đặc định Thực phẩm tỉnh Mie và vùng Kanto. Lương về tay 15 man. Ký hđ ngoại ngay khi trúng tuyển. Có mã trình trong vòng 1 tháng. Phí 2xxx. Ib cho e nhận đơn chi tiết nhé

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook