Tokutei thực phẩm

🏢Địa điểm: shizuoka

💰Lương: 18.5 man / Tháng

Tokutei thực phẩm SHIZUOKA. Lcb 18,5man, có tăng ca, hỗ trợ đi lại ăn uống. Phỏng vấn ngày 22/5Tokutei thực phẩm SHIZUOKA. Lcb 18,5man, có tăng ca, hỗ trợ đi lại ăn uống. Phỏng vấn ngày 22/5

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook